Seismiska batteriställningar

Seismiska batteriställningar

Seismiska batteriställningar är dimensionerade och utprovade i samarbete med kärnkraftverk enligt klassning SL2. Detta motsvarar en max acceleration ah=2,8G (horisontellt) och av=2,8G (vertikalt). Batteriställningarna finns i plant utförande och i trappstegsutförande.

Flexibelt kan kundanpassas.
Utförande: Ställningen är i stål och den är pulverlackerad.
Mått : anpassas efter kundens behov.

Användningsområden är kärnkraftverk, oljeplattformar, fartyg samt jordbävningsutsatta områden.
 
Jordbävningssäkra ställningar

Bild på JBS ställningar med batteri installerat.

JBS ställning

Bild på en JBS ställning.