Batteribytessystem

AntiCorr tillverkar batteribytessystem för effektiva och snabba batteribyten. Vi kan kundanpassa batteribytessystemet detta gäller såväl stallage som batteriväxlare. Kontakta oss för mer information.


Batteribytessystemet innebär många fördelar:

 • Kostnadsbesparingar.
 • Snabbare och säkrare batteribyten.
 • Effektiv användning genom färre laddningar per batteri.
 • Effektivare utnyttjande av truckparken.
 • Minskat utrymmesbehov.
 • Kundanpassning.
 • CE-märkta produkter.

För mer infomation om våra batteribytessystem och batteristallage  klicka på den röda texten nedan:

 • Informationsmaterial om batteribytessystem med batteriväxlare BV-081.
 • Informationsmaterial om batteribytessystem med batteriväxlare BVA-B5.
 • Informationsmaterial om batteribytessystem med batteriväxlare BV-110.
 • Informationsmaterial om batteristallage.
 • Informationsmaterial om batteribytessystem.
 • Film på batteriväxlare  


AntiCorr har även utvecklat ett datorstöd för batteribyten. Det är ett användarvänligt datasystem som ger fullständig information om batteriets laddningar och skötsel.

Dataprogrammet är:

 • Enkelt att hantera.
 • Placerat på växlaren eller vid stallaget.
 • Utrustat med streckkodsläsare.
 • Tydligt och ger snabb information om batteriets status.
 • Enkelt att se historik över skötsel, användning och körtimmar.
Galleri:
Film:

Related Articles

Kontakta oss

AntiCorr AB
Smedgatan 7
576 33 Sävsjö

Tel: +46 382-482990
Mail: info@anticorr.se